Formularz Zgłoszenia Szkody w ramach Pakietu Boat Assistance.

Wypełnij wszystkie pola abyśmy mogli szybko i sprawnie przeprowadzić Cię przez proces rejestracyjny oraz zająć się naprawą Twojej łodzi.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w powyższym formularzu, przez Wiszniewski Boat Centre, Augustów, ul. Rajgrodzka 195 w celu skontaktowania się ze mną w związku ze zgłoszoną szkodą. Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a powyższą zgodę mogę w każdej chwili cofnąć w całości lub w części. Dane mogą być udostępnione podmiotom realizującym na rzecz administratora zadania w zakresie działania przedsiębiorstwa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych; do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo usunięcia danych w każdym czasie. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych mogą się Państwo kontaktować się pod adresem: serwis@wiszniewskiboat.pl